سلام درماشینهای سیتروئن c5مدل ۲۰۰۷شتاب اولیه ماشین کم شدومصرف سوخت زیاد شمعهاوفیلترهوا روغن موتوروروغن گیربکس راهم عوض کردم