سلام درماشینهای سیتروئن c5مدل 2007شتاب اولیه ماشین کم شدومصرف سوخت زیاد شمعهاوفیلترهوا روغن موتوروروغن گیربکس راهم عوض کردم