با درود
سیستم خنک کننده گیربکس را مدتی هست بررسی کردم چه نسل ۳ و چه نسل ۴ چیزی که متوجه شدم در زمانیکه ترموستات بسته هست ( زمستان و در جاده ) به دلیل اینکه آب ورودی به رادیاتور اصلی ماشین توسط ترموستات قطع میشه لذا آب از مسیر گیربکس هم عبور نخواهد کرد و این در راننرگی طولانی باعثover heat شدن گیربکس میگردد؟! از طرفی پس از باز شدن ترموستات هم که آب ۹۰ درجه عبور میکند که خیلی دردی را دوا نخواهد کردآیا شما در این خصوص میتوانید راهکار و راهنمایی فرمائید
سپاس