سلام
ضمن تشکر از قبول زحمت جهت پاسخوگویی به سوالات لطف می کنید بفرماید بطور معمول در چه دور موتور دنده باید تعویض بشود ماشین من (206)در دور 3000 دنده 1 به 2 و 2 به 3 تعویض می شود و یه سوال دیگه منظور از تقه چیه یعنی تعویض دنده احساس بشه تقه می‌گن