سلام
ضمن تشکر از قبول زحمت جهت پاسخوگویی به سوالات لطف می کنید بفرماید بطور معمول در چه دور موتور دنده باید تعویض بشود ماشین من (۲۰۶)در دور ۳۰۰۰ دنده ۱ به ۲ و ۲ به ۳ تعویض می شود و یه سوال دیگه منظور از تقه چیه یعنی تعویض دنده احساس بشه تقه می‌گن