با سلام
من یک سوال فنی در مورد سیستم خنک کند گیربکس۲۰۶
با توجه به تجربه تیم کاپ سرویس خواهشمندم سوال من را پاشخ بدهید
با توجه به اینکه در رانندگی در جاده در فصل زمستان دمای اب ماشین کاهش پیدا می کند و کمی پایین تر از دمای باز شدن ترموسات قرار میگیرد
و ترموسات بسته میشود یا به فاصله زمانی زیاد با و دو باره بسته میشود با این شرایط اب به رادیات روغن گیربکس نمی رسه در این وضعیت شما چه پیشنهادی دارید برای داغ نشدن روغن گیربکس