بنده دو مورد سوال پرسیدم. متاسفانه جوابی نگرفتم. احتمالا یا جوابی نداشته یا سوال به دستتون نرسیده ! لطفا اگه قابل پاسخگویی نبودن بفرمایید تا هر روز برای گرفتن پاسخ به سایت سر نزنم. بیش از ۴۸ ساعت گذشته. با تشکر