بنده دو مورد سوال پرسیدم. متاسفانه جوابی نگرفتم. احتمالا یا جوابی نداشته یا سوال به دستتون نرسیده ! لطفا اگه قابل پاسخگویی نبودن بفرماييد تا هر روز برای گرفتن پاسخ به سایت سر نزنم. بیش از 48 ساعت گذشته. با تشکر