وقت شما بخیر، بعد از موتور شویی مشکل در تغییر وضعیت گیربکس به وجود آمد که در نمایشگر خودرو D, R , N و … درست نمایش داده نمی شد و گاهی هم چراغ اسنو و اسپرت روشن می شد و گاهی هم یک خط تیره بدون هیج علامت دیگر.
دو هفته قبل مراجعه کردم به شما و سلکتور تعویض گردید مشکل حل شد اما برخی مواقع اون علامت خط فاصله به نا گاه می آید به جای D و شتاب خودرو افت کرده و به نظر می رسد روی دنده خاصی که نامعلوم است به حرکت ادامه می دهد.
خودرو را که خاموش می کنم مجدد روشن می کنم مشکل حل می شود. اما بعد از دو روز یا یک روز یک بار دیگر این مشکل پیدا می شود.
در این خصوص ایراد از کجاست و راهکار چیست.
سپاس از شما


Tags :