خودروی من پژو V9 هست که یکشنبه هفته پیش به تعمیرگاه کاپ سرویس مراجعه و روغن گیربکس AL4 آن تعویض شد .
اما چند شب پیش در پارکینگ خانه متوجه شدم که در زیر ماشینم و روی زمین مقداری روغن وجود دارد . قسمت سینی آغشته به روغن می باشد .
آیا ممکن است این روغن ریزی مربوط به زمان تعویض روغن گیربکس باشد ؟ یا در زمان تعویض کمی روغن ریخته شده باشد؟ چون تابحال سابقه نداشته.ضمنا ً ظاهر روغن تمیز و فکر کنم زرد رنگ است .
لطفا ً راهنمایی فرمایید .
با تشکر