با سلام
در دفترچه جک جی۵ نوشته روغن گیربکس را ۴۰۰۰۰عوض کنید و روغن توصیه شده هم ATF sp-III است.
۱- من الان در ۴۰ هزارتا هستم ولی هنوز رنگ روغن آلبالویی است نیاز به تعویض دارد؟
۲- آیا روغن ATF SPIII با ATFIII تفاوت دارد؟ می توان بجای آن ATFVI ریخت؟
سپاس