با سلام در دفترچه جک جی۵ نوشته روغن گیربکس را ۴۰۰۰۰عوض کنید و روغن توصیه شده هم ATF sp-III است. ۱- من الان در ۴۰ هزارتا هستم ولی هنوز رنگ روغن آلبالویی است نیاز به تعویض دارد؟ ۲- آیا روغن ATF SPIII با ATFIII تفاوت دارد؟ می توان بجای آن ATFVI ریخت؟ سپاس


Tags : , ,