با سلام
در حال حاضر روغن الف دکسرون ۳ ناموجود شده، با توجه به پیشنهاد شما برای تعویض سه لیتر و اختلاط روغن جدید و قدیمی پیشنهاد شما همچنان تعویض سه لیتر روغن می باشد؟
کدام روغن بیشترین شباهت را به روغن فابریک دارد تا در صورت اختلاط مشکل خاصی پیش نیاید؟