با سلام
با توجه به اینکه روغن گیربکس اتوماتیک ال ۹۰ را DEXRON III اعلام کردید اما توتال دو نوع از این روغن دارد( DEXRON III(ATFIII و (DEXRON III H (XLD FE و همچنین ELF با مدل ELFMATIC IIIH – آیا مدل III مناسب است یا IIIH و آیا بهران اتوماتیک III نیز مناسب است.و در کل آیا فرقی باهم دارندو ترجیح با کدام است.
با تشکر