باسلام و خسته نباشيد
من يك اپتيما ٢٠١٠ دارم با كاركرد ٢٠هزار كيلومتر
باتوجه به مدل و كاركرد ماشين آيا روغن گيربكس بايد تعويض بشود؟
متشكرم از راهنمايي شما