باسلام
بنده پرایدم رو سه سالی هست که با گیربکس مزدا ۴ اتومات کردم. مدتیه که هنگام روشن کردن و تا چندین دقیقه از روشن شدن ماشین . مخصوصا وقتی ماشین سرد هست و روشن میکنم از گیربکس بصورت قطره قطره شروع به روغن ریزی میکنه . ممکنه بگین مشکل از کجاست و هزینه ی تعمیراتش چقدر هست ؟