با سلام و خسته نباشید. 206 اتومات من در هفته گذشته دوبار روغن ریزی شدید از گیربکس داشته. روغن ریزی به قدری شدید بود که کف پارکینگ رو شستم. هنوز عملکرد گیربکس عادی هست و هیچ نشانگری روشن نشده. آیا زودتر به تعمیرگاه مراجعه کنم یا احتمال قطع شدن و عادی شدن وجود دارد؟