با سلام
وقتی ماشین را پارک می کنم از گیر بکس چند قطره روغن می چکد
چکار باید بکنم ؟کی به تعمیرگاه مراجعه کنم؟


Tags :