با سلام من یک ۲۰۶ اتوماتیک دارم وقتی در ترافیک ماشین گرم میشه موقع حرکت یک تقه میزنه میخواستم هزینه تقریبی تعمیر چقدر میشه؟