سلام. من یک پارس اتومات با گیربکس ZF دارم.
1-نحوه چک کردن روغن این گیربکس با بقیه گیربکسهای اتومات یکی هست(منظورم 206 و مگان و…)
2-تازگیها یک مقدار دیر معکوس میدهد و ماشین دنده مرده میرود و وقتی هم گاز را تا انتها فشار میدهم تا معکوس بدهد،دیر معکوس میدهد.
3-شما تعمیرات و یا سرویس دهی این گیربکس را انجام میدهید؟
با تشکر از سایت خوبتون