با سلام.
من ماشین پژو۴۰۵ خودم رو در سال ۸۷ برای تبدیل به گیربکس اتومات به نمایندگی شما آوردم و خدارو شکر در این ۸ سال جز روغن گیربکس هزینه ای برای من نداشته و بهترین وجه ماشین کار میکرده است. ولی جدیداً ماشینم دنده نمی خورد یعنی هرچقدر گاز می دهم دنده بالا نمی رود. و باید ماشین را روشن و خاموش کنم تا دوباره آنهم در حد دنده یک ماشین دور بگیرد ولی بعد از تقریباً یک کیلومتر دوباره ماشین از دور می افتد.
لطفاً راهنمایی نمائید کی کی برسم برای تعمیر.


Tags :