سلام. گیربکس خودروی من (پارس اتوماتیک) از نوع AL4 میباشد و مشکل آن این است که صبحها موفع دنده عوض کردن گیر کوچکی میده و پس از تقه کردن به دنده بعدی میره و گیربکس صدایی مثل زوزه خفیف از خودش تولید میکنه و ماشین کند میشه انگار که با دنده سنگین حرکت میکنه. بعد از یک مقدار که باهاش حرکت میکنم و به اصطلاح ماشین گرم میشه با یک بار خاموش و روشن کردن ماشین همه چی درست میشه و ماشین مشکلی نداره. ضمناً وسط روز که ماشین خیلی رانندگی کنه و گرم باشه زمانی که ترمز میگیرم گیربکس خلاص میشه و ماشین حرکت نمیکنه و با چند تا گاز دادن با یک تکان محکم شروع به حرکت میکنه. ممنون میشم مشکل ماشین من رو بگید. ضمناً قصد دارم برای تعمیر ماشین رو بیارم نمایندگی از نمیدانم چطور بایستی نوبت بگیرم. من از کرمانشاه هستم