با سلام من یک ۲۰۷ مدل ۹۰ با ۷۰ هزارتا کارکرد دارم
مدتی هست در ترافیک یا وقتی دمای اب حدود ۹۰ تا ۹۵ هست وقتی که گیربگس داغ میشه
گیربکس یک دفهه ضربه می زنه و می رود توی دنده ۳ خطای فشار روغن میدهد توی کفی یا رانندگی اسپرتی مشکلی وجود ندارد
سیستم اب با چندین ترموسات چک کردم مشکل پا برجاس گیربکسم حساس شده خواهشندم راهنمای کنید چه مشکلی ممکن وجود داشته باشد تا پیش از سرویس اساسی گیربکس این مشکل من حل بشه
چون گیربگسم اینقدر خراب نیست که بخوام دو تا سه تومن خرجش کنم