با سلام
ماشینم ۲۰۶ SD اتومات مدل ۹۰ با کاکرد ۷۸۰۰۰ است. در حالت درایو هستم پشت چراغ برای ۴۰ ثانیه وقتی پا از ترمز بر میدارم حالت خلاص داره و بعد با یک تقه گیربکس درگیر میشه، مشکل از چیه و احتیاج به سرویس داره؟؟؟