سلام و شب شما خوش

خودرو من در کیلومتر ۳۰۰۰۰ در هوای سرد تقه میزد که شیربرقی آن تعویض شد و پس از ۲ ماه که مشکل نداشت مجددا همان مشکل دوباره بروز کرد. از نظر شما این مورد عادی می باشد و یا اصلا اشکال ربطی به شیربرقی نداشت؟

سوال بعدی من این است که چنانچه دستگاه خطای شیربرقی را نشان دهدد ، قطعا شیربرقی معیوب می باشد و یا اینکه ممکن است عامل دیگری مانند سنسورها و یا روغن ویا قطعات دیگر باعث ایجاد این خطا شوند ؟
سپاس