سلام ، یکی از دوستام دنده پارکش صدا میداد ، ی مکانیک بهش گفته نمی خواد از دنده پارک استفاده کنی رو خلاص خاموش و روشن کن ، منم پیش خودم گفتم بهتره منم روی خلاص خاموش و روشن کنم اصلا نزنم پارک تو پارک هم از ترمز دستی استفاده کنم ، میخواسم ببینم کسی میدونه این کار آسیب به گیربکس میزنه یا نه ؟؟؟؟