من یک ماشین جک جی ۵ اتومات دارم دنده از حالت پارک به حالت درایو ودیگر حالتها عوض نمی شود ولی در بقیه حالتها مشکل ندارد ضمنا با فشار دادن همزمان گاز و ترمز مشکل رفع می شود خواهشمند است راهنمایی بفرمائید