سلام و شب شما بخیر.
برخی از دوستان در خصوص گاز هرز و تقه ای که پس از گاز دادن بعد از ایجاد گاز هرز پیش اومده سوال کردند. اگر خودرو پس از ایستادن و توقف کامل زمانی که پا روی ترمز هست بعد از حدود ۳ ثانیه از ایست کامل تقه بزند اما گاز هرز نداشته باشد باز هم از توربین و تورک کانورتور می باشد؟
سپاس