با عرض سلام خدمت کارشناسان محترم فنی کاپ سرویس
هنگام خروج از P به R , N و یا D صدای تیک یا ضربه ی کوچکی در ضامن قفل اهرم دنده احساس می شود این در حالی است که پا باید برای خروج از P روی پدال ترمز باشد آیا این ضربه ی تیک آرام طبیعی است یا مشکلی وجود دارد؟