با سلام مدتی است ماشینم هنگامی که دمای موتور بالا میرود هنگام توقف تقه های بسیار بدی میزند از چند جا سوال کردم ایراد را مربوط به رینگهای داخلی گیربکس اعلام کردند حالا سوالم این است :
۱- آیا تشخیص درست است؟
۲- اگر بلی آیا فقط برای رفع ایراد باید رینگها عوض شود یا با کارکرد ماشین (۱۰۷۰۰۰)نیاز به تعویض قطعه دیگری هم هست
۳-آیا رینگها فوق فقط یک مدل دارد؟ منظورم این است که مثلا نوع بهینه شده ای وجود ندارد که بزودی دوباره همین مشکل برگردد.
۴-آیا بدون باز کردن گیربکس امکان تعویض کل روغن وجود دارد (عده ای از تعمیر کاران مدعی هستند دستگاه تعویض کل روغن بدون باز گردن گیربکس را دارند)
۵-آیا مخلوط کردن روغنهای با قوطی قدیمی اسو با این جدیدها که روی آنها پرو نوشته اشکالی ندارد.
ممنون