سلام خسته نباشید
۲۰۶ –V9 مدل ۸۶ باکارکرد۱۹۰ هزارکیلومتر
اخیرا در ترافیک هنگام حرکت تقه های محیبی میزنه انگاری از عقب کوبیدن به ماشین ممنون میشم برای تعمیر اساسی ورفع مشکل چه نظری ارائه میدهید.