سلام. یه چند روزی هست ماشین 207 اتوماتیک من داره بازی در مياره. گهگاهی تو ترافیک با سربالايي خفیف بعد از ایست کامل بعد از اینکه پارو از رو ترمز ور ميداري به جاي اینکه نرم راه بيافته.. با دو ثانیه تاخیر با یه تقه بد راه می افته. دلیلش چی میتونه باشه? لطفا …..