سلام. یه چند روزی هست ماشین ۲۰۷ اتوماتیک من داره بازی در میاره. گهگاهی تو ترافیک با سربالایی خفیف بعد از ایست کامل بعد از اینکه پارو از رو ترمز ور میداری به جای اینکه نرم راه بیافته.. با دو ثانیه تاخیر با یه تقه بد راه می افته. دلیلش چی میتونه باشه? لطفا …..