با سلام مزدا ۳ قدیم دنده ۱ به ۲ و ۲ به ۳ و معکوس ۳ به ۲ تقه میزنه موقعی که ماشین سرده تقه ۱ به ۲ شدیدتره ولی ۲ به ۳ بدون تقه هست موقعی که گرمه تقه ۱ به ۲ کمتر میشه همچنین موقعی پر گاز حرکت میکنم ۱ به ۲ تقه نداره روغن addinol xn plus با دستگاه و شستشو عوض شد بهتر شد ولی مشکل وجود داره پس از ۳ه ماه به دلیل مشکوک بودن به نوع روغن با atf m5 عوض شد همچنین ساعتی سرویس شده کمتر شده ولی مشکل پابرجاست از لحاظ شتاب و جون دار بودن مشکلی نیست لطفا راهنمایی فرمایید