سلام و روز شما بخیر
206 اتوماتیک مدل 91 دارم با کارکرد 57000 کیلومتر. زمانی که ماشین سرد سرد هست مثل صبح زمانی که روشن میکنم و از پارک یا خلاص به عقب میرم بسیار نرم و بدون هیچ تقه ای هست . اما زمانی که ماشین گرم هست تقه شدیدی دارم . البته ظاهرا شیربرقی ها معیوب هستن و تست استال هم 1500 هست . آیا از نظر شما این تقه هم از همین جهت می باشد؟
تشکر