سلام و روز شما بخیر
۲۰۶ اتوماتیک مدل ۹۱ دارم با کارکرد ۵۷۰۰۰ کیلومتر. زمانی که ماشین سرد سرد هست مثل صبح زمانی که روشن میکنم و از پارک یا خلاص به عقب میرم بسیار نرم و بدون هیچ تقه ای هست . اما زمانی که ماشین گرم هست تقه شدیدی دارم . البته ظاهرا شیربرقی ها معیوب هستن و تست استال هم ۱۵۰۰ هست . آیا از نظر شما این تقه هم از همین جهت می باشد؟
تشکر