سلام
چنانچه زمانی که ماشین گرم است و امپر آب از وسط بالاتر می باشد در ترافیک در حالت اتوماتیک زمانی که ایست کامل میکنم بعد از حدود ۱ تا ۲ ثانیه که توقف کامل می گذرد ناگهان تقه کوچکی زده می شود که نشان می دهد که گیربکس از دنده مثلا ۳ یا ۲ به ۱ انتقال پیدا کرده است. در حالتی که دمای اب نرمال می باشد این مشکل وجود ندارد. با توجه به اینکه زمانی که ماشین کاملا سرد می باشد و در صورت حرکت با دور بالاتر از ۲۲۰۰ ماشین ارور اسپورت اسنو میدهد آیا تقه قید شده و عکس العمل گیربکس طبیعی می باشد یا خیر؟
کارکرد خودرو ۴۳۰۰۰ کیلومتر و مدل ۹۱ می باشد.
لازم به ذکر است که زمانی که موتور به اندازه نرمال گرم شود هیج اروری نمی دهد و کلیه رفتارهای گیربکس طبیعی می باشد.
سپاس و درود