با سلام
احتراما، به نظر مدیران آن مجموعه محترم چه ایرادی بر تعیین وقت بصورت اینترنتی وجود دارد؟
بنده از نظز زمانی مشکل دارم ، اما اگر شما بصورت اینترنتی به مشتریان وقت بدبد ، بهتر می شود مدیریت زمان کرد.
بهتر نیست تعیین وقت برای مشتریان صورت پذیرد؟