سلام و شب شما بخیر
ایا شیر برقی هایی که تو مجموعه شما تعویض می شوند گارانتی دارند ؟ جند ماه و یا چند کیلومتر
سپاس