با عرض سلام
ابتدا از برخورد حرفه ای و همکاری پرسنل آن مرکز محترم خصوصا جناب آقای مهندس آلفرد قدردانی مینمایم.
اینجانب در مورخ۹۵۱۲۱۰ در آن مرکز با شماره فاکتور۱۴۱۹۳۶ وکد خریدار۱۰۱۰۲۰۴۳۲ نسبت به تعویض روغن پژو۲۰۶ تیپ ۶ اقدام نمودم. این خودرو را به صورت دست دوم از مالک اول(که به صورت صفر از ایران خودرو تحویل گرفته بود) خریده ام و با کیلومتر ۷۰۰۰۰ به ان مرکز مراجعه نمودم.متاسفانه هنگام مراجعه فراموش کردم اعلام کنم که احتمالا مالک اول تا کیلومتر فوق روغن گیربکس را عوض ننموده است.
۱-با فرض درست بودن احتمال فوق آیا باید کل ۷ لیتر روغن را عوض می کردم؟
۲-لذا اگر لازم بدانید که مجددا برای تعویض روغن مراجعه کنم اینجانب اقدام مینمایم
۳- با فرض درست بودن احتمال فوق آیا صلاح میدانید جهت بهبود وضع روغن در نوبت بعدی با فاصله کمتر مثلا ۱۰۰۰۰ کیلومتر مراجعه نمایم؟
با سپاس از همکاری شما