سلام بنده سوناتا اتوماتیک۲۰۰۹ دارم از حدود ۱ماهه پیش که هواسرد شده صبحها موقع حرکت بدون هیچ مشکلی میباشد ولی تا زمانی که موتور ماشین سرده زمانی که فقط از دنده ۳به۲ یا مغکوس میخواهد برود همراه با کپ کردن یا تقه میباشدولی پس از اینکه موتور کاملا گرم شد یا حدود ۱۰ دقیقه از روشن موندن موتور گذشت دیگر هیچ صدایی یا تقه ای از گیریکس شنیده نمیشه و دنده ها کاملا نرم و بی صدا تعویض میشه — ۴ماه پیش با ۹۳۰۰۰کیاومتر ماشین را خریدم اکنون ۱۰۶۰۰۰ کیلومتر است روغن گیربکس را نشون دادم نمایندگی گفت روقن خوبه احتیاج به نعویض نیست امری عادی هست نظر شما برام خیلی مهمه لطفا مرا راهنمایی کنید .ضمنا در تیپ ترونیک موقع تعویض دنده معکوس توسط خودم کاملا نرم وبیصدا تعویض میشود. تشکر


Tags :