با سلام خودرو ۲۰۶ با کارکرد ۶۵۰۰۰ مدل ۸۸ دارم
که برای تعویض روغن و یکی از شیر برقی ها اقدام کردم
اما متاسفانه چند روزه زمان تعویض دنده از ۳ به ۴ تقه خیلی ضعیفی احساس میشه و این اتفاق همیشه هست
صبح هم وقتی ماشین سرده تا یک دقیقه دنده ها را با ضربه شدید تعویض میکنه و بعد کاملا رفع میشود
همچنین زمانی که به حالت دنده عقب میره تقه ضعیفی داره
با تشکر فراوان