با سلام
ايا در هنگام حركت و در سرعت هاي متفاوت مي توان دنده را از حالت d به حالت n برد و كولر را روشن كرده و سپس دوباره در همان سرعت به حالت d برگرداند؟
نحوه جابجايي دنده از حالت n به حالت d به چه شكل هست ايا اول بايد به سمت راست برده شود و سپس در قسمت مورب به حالت d برده شود و يا مي توان از حالت n مستقيم به پايين اورده و به حالت d قرار داد؟
علت فرار روغن از كلاچ چيست و ايا به نحوه رانندگي بستگي دارد و ايا مي توان كاري كرد كه اين موضوع كمتر اتفاق بيفتد؟