با سلام
ایا در هنگام حرکت و در سرعت های متفاوت می توان دنده را از حالت d به حالت n برد و کولر را روشن کرده و سپس دوباره در همان سرعت به حالت d برگرداند؟
نحوه جابجایی دنده از حالت n به حالت d به چه شکل هست ایا اول باید به سمت راست برده شود و سپس در قسمت مورب به حالت d برده شود و یا می توان از حالت n مستقیم به پایین اورده و به حالت d قرار داد؟
علت فرار روغن از کلاچ چیست و ایا به نحوه رانندگی بستگی دارد و ایا می توان کاری کرد که این موضوع کمتر اتفاق بیفتد؟