چرا چراغ ABS و آلارم ترمز دستی بعد از استارت زدن حدودا بمدت ۵ دقیقه در صبح روشن می ماند ( ممکن است از سردی هوای باشد؟) ولی بعد خاموش می شود و در استارت های بعدی دیگر این چراغ ها روشن نمی مانند و مشکلی نیز پیش نمی آید؟
لازم بذکر است روغن ترمز در سطح ماکزیمم می باشد.
باتشکر