باسلام،فرارسیدن سال نو راخدمت محترم آقایان آلفرد، آندره وکلیه کارکنان کاپ سرویس تبریک وتهنیت عرض نموده،
سالی پربار و پربرکت همراه باسلامتی وآرزوی توفیق روز افزون از خداوند متعال برایتان بهمراه خانواده محترم خواستارم!

ارادتمند : والی