با سلام و احترام خدمت اعضای محترم مجموعه کاپ سرویس.
خودرو بنده ۲۰۶ مدل ۸۴ است که تا به حال مشکلی از لحاظ تقه زدن و هرز گاز خوردن نداشتم. چند روزی است که با کار کردن ماشین و گرم شدن آن، در تعویض دنده از ۱ به ۲ و از ۳ به۴ ماشین دچار یک تاخیر و هرز گاز خوردن می شود ولی خبری از تقه زدن نیست. این مشکل در تعویض ۲ به ۳ و معکوس وجود ندارد. لازم به ذکر است در مواقعی که دمای آب کمتر از ۷۰ است (صبح) این مشکل وجود ندارد و با ۱ ساعت کار کردن این مشکل به وجود می آید. خیلی در این مورد که اوضاع بدتر نشود نگران هستم.
ممکن است بنده را راهنمایی فرمایید و آیا این که مشکل چگونه حل می شود؟ آیا می بایست گیربکس ماشین باز شود؟