باسلام به دوست عزیزکه بدون چشم داشت، دوستان راراهنمایی میکنند
سوال اول.. ال۹۰اتومات بنده بعداز ۷۰۰کیلومتر یه صدای ویز توی دندههای۳و۴بادورموتور۲۰۰۰به بالاشنیده می شود،به نظرشما بیشتر می شودوایراد دارد؟
سوال دوم..بعد۷۰۰کیلومتر تعویض دندها چه به بالاوچه معکوس کاملا احساس می شود،که قبلا محسوس نبود، به نظر شما مشکلی دارد؟
کیلومتر فعلی ماشین۱۲۰۰kmاست
باتشکر