باسلام به دوست عزیزکه بدون چشم داشت، دوستان راراهنمایی میکنند
سوال اول.. ال90اتومات بنده بعداز 700کیلومتر یه صدای ویز توی دندههای3و4بادورموتور2000به بالاشنیده می شود،به نظرشما بیشتر می شودوایراد دارد؟
سوال دوم..بعد700کیلومتر تعویض دندها چه به بالاوچه معکوس کاملا احساس می شود،که قبلا محسوس نبود، به نظر شما مشکلی دارد؟
کیلومتر فعلی ماشین1200kmاست
باتشکر