درود بر شما
با تحقیقاتی که انجام دادم و مشاوره ای که از شما دریافت کرد، اقدام به نام نویسی ال90 اتومات نمودم که ابتدا قرار بود 30 روزهتحویل بدهند اما از زمان ثبت نام تا دریافت ماشین 8 روز بیشتر طول نکشید.
تا اینجا که حدود 600 کیلومتر رو باهاش پیمودم ماشین بدی به نظرم نمیرسه اما یکم حالت تیپ ترونیکش ضعیفه یا بهتره بگم کودنه چون با رعایت تمام موارد جهت تعویض دنده تو این حالت، متاسفانه با تاخیر و مقدار خیلی کمی تقه تعویض دنده میکنه.
مصرف سوختش با توجه به کامپیوتر سفری خودرو بصورت متوسط در ترافیک شهر هر 100 کیلیومتر 7.9 است.
سوالی داشتم از خدمتتون:
آیا اینکه با این ماشین مانند حالت eco رانندگی کنیم اشکالی به مرور زمان برای ماشین پیش می آید؟