درود بر شما
با تحقیقاتی که انجام دادم و مشاوره ای که از شما دریافت کرد، اقدام به نام نویسی ال۹۰ اتومات نمودم که ابتدا قرار بود ۳۰ روزهتحویل بدهند اما از زمان ثبت نام تا دریافت ماشین ۸ روز بیشتر طول نکشید.
تا اینجا که حدود ۶۰۰ کیلومتر رو باهاش پیمودم ماشین بدی به نظرم نمیرسه اما یکم حالت تیپ ترونیکش ضعیفه یا بهتره بگم کودنه چون با رعایت تمام موارد جهت تعویض دنده تو این حالت، متاسفانه با تاخیر و مقدار خیلی کمی تقه تعویض دنده میکنه.
مصرف سوختش با توجه به کامپیوتر سفری خودرو بصورت متوسط در ترافیک شهر هر ۱۰۰ کیلیومتر ۷.۹ است.
سوالی داشتم از خدمتتون:
آیا اینکه با این ماشین مانند حالت eco رانندگی کنیم اشکالی به مرور زمان برای ماشین پیش می آید؟