با سلام
سوالی درمورد معکوس کشیدن ماشین هست،
پس از معکوس کشیدن، مثلااز ۴به۳،ماشین معکوس میکشد ولی انگارکه چند ثانیه ای درحالت نیم کلاج می باشد که بعداز چند ثانیه به دنده۳ وارد می شود،همینطور۳به۲، معکوس رامتوجه میشوم ولی همراه با حالت نیم کلاج چندثانیه ای،
میخواستم ببینم این حالت موردی دارد یاطبیعی هست،
ضمنا کارکرد ماشین ۱۶۰۰۰kmمی باشد
باتشکر