باسلام
جناب مهندس قبلا درموردصدای صوت گیربکس ازشما سوال کرده بودم که شما فرمودید ایراد فنی نیست، به تازگی اطلاعیه فنی دراینترنت دیدم، درمورد همین مشکل بامگان اتومات ودرآن اطلاعیه درمورد رفع این ایراد توضیحاتی داده شده،که گفته ازعایق سیم دنده می باشد.
اطلاعیه۴۲۵۴A آپریل۲۰۰۶
اگر این اطلاعیه راپیدا نکردید، شماره ای رااعلام کنیدتاعکس اطلاعیه روبفرستم
باتشکر