سلام و شب شما و همکاران محترم شما بخیر و نیکی
در خصوص کم شدن توان که در تست استال دور موتور به ۱۵۰۰ می رسد ، آیا این اشکال فقط از تورک کانورتور می باشد و یا امکان این هست که عامل دیگری هم در این خصوص تاثیر گذار باشد مانند سنسورها و یا شیربرقی و سایر قطعات دیگر؟
در این صورت هزینه های تعمیرات چقدر کاهش می یابند؟
سپاس