با سلام ماشین لیفان 820 من در هنگام رانندگی چه در حالت اتوماتیک یا دستی موقع تعویض دنده از 4 به 5 تقه و سکته بسیار شدیدی می زند و بعضا آنقدر شدید است که اکر هوشیار نباشی گردنت می گیرد