سلام و شب شما بخیر
حدود کمتر ا ز ۱ ماه قبل در مرکز شما شیربرقی ۲۰۶ رو عوض کردم. کارکرد ماشینم اون موقع حدود ۳۲۰۰۰ بود و الان حدود ۳۳۰۰۰ تا
اشکال هم به خاطر دادن ارور SS زمانی که خودرو سرد بود اتفاق می افتاد که با نظر همکاران محترم شیربرقی بود و تعویض شد.
مشکل من تا امروز حل شده بود که امروز مجدداً این مشکل دوباره اتفاق افتاد.
البته شیربرقی رو خودم از بازار خریداری کرده بودم و زحمت تعویضش رو ان مجموعه کشیده بودند.
ایا ممکن است که به خاطر کیفیت شیربرقی مجدداً این مشکل بروز کرده باشد؟
متشکرم