سلام مدت دو ماه است که خودروی ۲۰۷ اتومات خریده ام. از همان ابتدا هنگام گاز دادن برای تعویض دنده ، موقع تعویض از ۲ به سه ابتدا دور موتور تا ۴۰۰۰بالا می رفت و وقتی انتظار داشتم دنده عوض شود مجددا دور حدود ۲۹۰۰ پایین می آمد و دوباره به ۴۰۰۰بر می گشت و