سلام
مدت دو ماه است که خودروی ۲۰۷ اتومات خریده ام. از همان ابتدا هنگام گاز دادن برای تعویض دنده ، موقع تعویض از ۲ به سه ابتدا دور موتور تا ۴۰۰۰بالا می رفت و وقتی انتظار داشتم دنده عوض شود مجددا دور حدود ۲۹۰۰ پایین می آمد و دوباره به ۴۰۰۰بر می گشت و خودرو شتاب گرفتهو تعویض دنده انجام می شد. این مشکل همیشه وجود دارد و مخصوصا زمان سبقت گرفتن من را به دردسر می اندازد. به میکانیکی هم مراجعه کردم و پاسخ درستی نگرفته و میگفت طبیعی است . لطف بزرگی می کنید اگر در خصوص این تاخیر تعویض دنده و افت دور موتور ( با توجه به اینکه پدال گاز بصورت ثابت فشرده می شود) بنده را راهنمایی فرمایید